Waarom kiezen voor onze school?

 

Wanneer en hoe inschrijven?

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 in de basisscholen in Menen. Die verlopen in twee stappen: eerst de inschrijving van kinderen met voorrang in een bepaalde school, dan de aanmelding van alle andere kinderen.

Vanaf dit jaar gebeurt de inschrijving via een centraal aanmeldingssysteem. Dat betekent dat als je je kind wil inschrijven in een school in Menen, eerst je kind HIER moet aanmelden (via de website www.naarschoolinmenen.be) Inschrijven via een aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat er geen wachtrijen zijn bij de start van de inschrijvingen.

 

Wie heeft voorrang om in te schrijven?

Een kind dat een broer of zus heeft die al naar de school gaat, heeft voorrang om in te schrijven (in die school). Dat kind moet niet aangemeld worden. Dat geldt ook voor een kind waarvan de mama of papa op de school werkt.

Deze kinderen kunnen al vóór de aanmeldingen ingeschreven worden in de school.

De inschrijving gebeurt in de periode van 7 tot 20 februari 2022. Een school kan tijdens deze kind periode geen inschrijving weigeren van een kind met voorrang.

Als het kind in die periode niet wordt ingeschreven, kan later nog aangemeld worden via de website. Het behoudt zijn voorrang bij de rangschikking van de aanmeldingen.

De wijze waarop een kind ingeschreven wordt, hangt af van de fase van de coronapandemie: tijdens fase geel gebeurt de inschrijving op school. Tijdens fase oranje gebeurt de inschrijving op afstand (digitaal of telefonisch). In uitzonderlijke situaties kan daar voorwaardelijk van afgeweken worden. In fase rood gebeuren inschrijvingen uitsluitend op afstand.

 

Wie meldt zijn kind aan?

Na de inschrijvingsperiode voor kinderen met voorrang, is er een aanmeldingsperiode. Die heeft plaats van 7 tot 20 maart 2022. Tijdens die periode kan elk kind aangemeld worden voor een geboortejaar (kleuteronderwijs) of leerjaar (lager onderwijs) van 1, 2 of 3 scholen. Een kind dat voor 3 scholen is aangemeld, is zeker van een plaats.

Vóór de start van de aanmeldingen bepaalt elke school het aantal beschikbare plaatsen: per geboortejaar en per leerjaar, en ook per contingent (indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen).

Als voor een geboortejaar of leerjaar van een school meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, worden alle aanmeldingen gerangschikt. Dat gebeurt volgens bepaalde criteria: eerst wordt rekening gehouden met de voorrangsgroepen en daarna met de afstand van het domicilieadres van het kind tot de school

Ten laatste op 29 maart 2022 ontvang je een bericht met het resultaat van de aanmelding van je kind. Vanaf 19 april 2022 tot 9 mei 2022 kan je je kind dan inschrijven in de school waaraan het is toegewezen.

De aanmelding gebeurt via de website www.naarschoolinmenen.be.

 

Voor de resterende plaatsen kan je pas inschrijven vanaf 12 mei 2022.

Belangrijk

  • Het aantal beschikbare plaatsen vind je begin maart op de website naarschoolinmenen.be.
  • Voor de aanmelding heb je het rijksregisternummer van je kind nodig. Dat nummer vind je op de ISI+-kaart of Kids-ID van je kind.
  • Geef bij de aanmelding het domicilieadres van je kind op. Dat is het officiële adres zoals vermeld in het bevolkingsregister van je gemeente.
  • Coronacrisis – Tijdens de ‘fase geel’ gebeurt de inschrijving op school. Bij ‘fase oranje’ gebeuren de inschrijvingen in principe op afstand (digitaal of elektronisch). In de ‘fase rood’ gebeuren de inschrijvingen uitsluitend op afstand.
  • Heb je vragen over de aanmelding of inschrijving van je kind? Contacteer de brugfiguur van de stad Menen, het CAW, het CLB, het Huis van het Kind (Sociaal Huis), Het Hoekhuis of een school. De contactgegevens vind je op de website naarschoolinmenen.be.

 

 

Fotogalerij

Links

Copyright © 2022 De Wonderwijzer  Rights Reserved.