Op onze school kunt u als ouder kiezen voor een cursus van één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer. Indien u op basis van  religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen, dan kunt u vragen om een vrijstelling te krijgen. U zorgt dan zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de medeleerlingen. U bent verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. U kunt op het einde van elk schooljaar uw keuze wijzigen. Bij de directeur kunt u daarvoor het juiste formulier bekomen. Na 30 juni kunnen geen wijzigingen meer toegelaten worden.

 

Deze data zijn reeds gekend : 
We kregen reeds vele vragen omtrent de eerste communie en het vormsel dit schooljaar.
Vanuit het bisdom en de parochie werd ons bevestigd dat alle communies en vormselvieringen NIET doorgaan dit schooljaar.
Er wordt vanuit de parochie gekeken naar nieuwe data in overleg met de bisschoppen.
Hoe jammer het ook is, maar nu gaat de gezondheid voor.

Tevens kregen we
via het humanistisch verbond de melding dat ook het lentefeest NIET zal doorgaan. Ook daar nam men deze beslissing omwille van de bekommernis voor de gezondheid van de kinderen en van iedereen.
Voor deze kinderen zal men ook op zoek gaan naar een oplossing om alsnog een feest te kunnen organiseren op een ander tijdstip.
Van zodra er een nieuwe datum wordt vastgelegd, zowel voor de eerste communie, het vormsel als het lentefeest, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.
We danken u alvast van harte voor uw begrip in deze moeilijke tijden.

  • Eerste Communie 2021 : zondag 25 april om 10 uur 

  • Lentefeest: 
    Vanaf volgend schooljaar vieren onze leerlingen hun Lentefeest samen met het Humanistisch Verbond Menen (de Bezatse).
    Dit feest gaat altijd door de zaterdag van Pinksteren.
    Lentefeest 2021 : zaterdag 22 mei 
     

 

Fotogalerij

Links

Copyright © 2021 De Wonderwijzer  Rights Reserved.